m_Mk8TcA.jpeg
IMG_3875.jpg
IMG_3874.jpg

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"   (יאנוש קורצ'אק) 

 

ברוכים הבאים למעבדה לחקר הגיל הרך 

קיימת הסכמה גורפת בדבר חשיבות ההתנסויות המוקדמות בחיים, ובתפקידם המרכזי של היחסים המוקדמים המתקיימים בין ילדים צעירים לבין המבוגרים. מוסכם כי איכות החוויות שהילד חווה בגיל זה מספקת את התשתית ללמידה תקינה, הסתגלות יעילה לחברה ותפקוד טוב בהמשך החיים.  

במעבדה אנו חוקרות את התפתחות הילדים בגיל הרך (לידה עד שמונה) בתוך סביבתם (המשפחה, המסגרת החינוכית והקהילה). אנחנו חוקרות את אופי האינטראקציות של הורים, גננות ומורות עם ילדים ובוחנות את משמעותן להתפתחות הילדים ולרווחת המבוגרים (הורים ונשות חינוך). 
במעבדה אנו מתמקדות בחקר תיווך בתחומי האוריינות (בעיקר קריאת ספרים וכתיבת ספרים לילדים), הורות והדרכת הורים.

תמונה לאתר.jpg

תחומי המחקר של המעבדה